Skip to main content

Privacyverklaring

Hier kunt u de algemene voorwaarde downloaden.

Algemene consumenten voorwaarden van Excellent Maison

Algemene voorwaarden (zakelijk) van Excellent Maison

Aansprakelijkheid
Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. Excellent Maison aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Excellent Maison behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan Excellent Maison of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Excellent Maison en vrijwaren Excellent Maison derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Excellent Maison worden verveelvoudigd. Mocht Excellent Maison op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materiaal of links op de site, dan heeft Excellent Maison het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.